Publicaties

Proefstallen in Ospel: alweer forse varkensuitbreiding

[24 juni 2024] De provincie heeft aan Vevar B.V. in Ospel een vergunning gegeven om het aantal varkens met ruim 11.000 te verhogen van 17.192 naar 28.764 stuks (toename van +67%). Vevar maakt daarbij gebruik van ‘proefstallen’. Proefstallen zijn nieuwe stalsystemen waarvan niet zeker is wat de werkelijke uitstoot van ammoniak en geur zal zijn. Toch mag Vevar het aantal varkens nu al fors verhogen, omdat men hoopt en verwacht dat de stallen voor minder uitstoot zullen zorgen. (lees meer)

Buurt Kuilstraat Ospel baalt van uitbreiding varkenshouderij

[10 juni 2024] Dertien huishoudens, Natuurlijk Platform en Groen Weert hebben bezwaar tegen de uitbreiding van een varkenshouderij op de Kuilstraat in Ospel. Het aantal varkens gaat fors omhoog. De buurt gaat al gebukt onder veel stankoverlast en nu dreigt de stankuitstoot ook nog eens te verdubbelen! De bezwaren zijn neergelegd in een formele zienswijze die bij de gemeente is ingediend. (lees meer)

Zonder gezonde bodem geen gezonde mensen

[26 mei 2024] De bodem speelt een grotere rol in onze gezondheid dan veel mensen denken. Schrale aarde leidt tot tekorten aan micronutriënten in de voeding. De manier waarop we nu met de bodem omgaan is niet houdbaar. Zonder gezonde bodem geen gezonde mensen. Dit is de stellige overtuiging van Tom Schilder, arts preventieve geneeskunde bij de Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK Clinics ) en medisch adviseur van Stichting Je Leefstijl  Als Medicijn. (lees meer)

Geef die paar patrijzen die we nog hebben alsjeblieft een kans!

[25 mei 2024] Mei en juni zijn de maanden van de waarheid voor de patrijs. Ze zijn nu aan het broeden en moeten absoluut met rust gelaten worden. Patrijzen nestelen liefst in ruige grasrandjes. Vroeger ruimschoots voorhanden op het gevarieerde boerenland. Tegenwoordig nauwelijks meer te vinden. Eigenlijk kunnen ze in het strak aangeharkte boerenland alleen nog maar terecht in wegbermen en slootkanten. (lees meer)

Teveel stikstof is een probleem voor ons allemaal

[24 mei 2024] Nederland zit deels op slot vanwege stikstof. De natuur in ons land wordt dusdanig zwaar belast dat veel natuur het moeilijk heeft. Stikstof minnende planten zoals bramen en brandnetel krijgen de overhand en verdringen planten die hier ook van oudsher voorkomen. En dat gaat weer ten koste van de diversiteit, omdat bepaalde dieren afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van de planten die nu dreigen te verdwijnen. (lees meer)

Pustjens Melkveebedrijf brengt landbouwtransitie in de praktijk in Nederweert

[9 mei 2024] Natuurlijk Platform steunt de landbouwtransitie, een proces dat zeker nog jaren kan duren, maar waarvan wel geleidelijk de contouren zichtbaar worden. Kernbegrippen zijn: duurzaam, respect voor de natuur en de boer, lokaal, gezond maar ook lekker en betaalbaar. Dit keer het melkveebedrijf van Jakob Pustjens, Colusdijk, Nederweert. (lees meer)

De dilemma’s van een milieubewuste ouder

[23 apr 2024] We hebben het vaak over hoe we van politici en bedrijven verwachten dat zij zich inzetten voor een duurzame samenleving. Waar we minder bij stilstaan zijn de dilemma’s waar zij voor staan en het maatschappelijk draagvlak waar zij van afhankelijk zijn.
Hoe gaan we om met de dilemma’s die we zelf tegen komen als het gaat over duurzaamheid? Hoe creëren we zelf draagvlak voor duurzame keuzes dicht bij huis? (lees meer)

Eerste Limburgse kievitsei weer in Nederweert

[12 mrt 2024] Het eerste Limburgse kievitsei is op woensdag 6 maart weer in de gemeente Nederweert gevonden. Om precies te zijn, een nest met 2 eieren, op een bouwlandperceel aan de Venloseweg in Ospel. Het nest is gevonden door weidevogelbeschermer Frans Boonen. (lees meer)

Snoeien voor de spotvogel groot succes!

[19 feb 2024] Grenzend aan de Groote Peel in Ospel ligt een bijzonder gebied: het Mussenbaangebied. Het is zó bijzonder dat er komende zomer weer veel spotvogels naar dit kleine gebiedje komen om hun nest te bouwen en hun kroost groot te brengen. Daarvoor vliegen deze zangvogels meer dan 8000 kilometer, vanuit Zuidelijk Afrika. (lees meer)

Stichting Groen Weert publiceert jaarverslag over 2023

[14 feb 2024] Afgelopen jaar heeft Natuurlijk Platform verschillende keren opgetrokken met Stichting Groen Weert in onze strijd voor een betere leefomgeving in het Weerterland. Niet alleen trokken we samen op bij onze zienswijzen voor het industrieterrein Aan Veertien, maar ook bij de zienswijzen die we hebben ingediend, vaak samen met bewoners, tegen uitbreidingen in de intensieve veehouderij. (lees meer)

Beleid intrekken ongebruikte vergunningen niet voldoende

[8 feb 2024] Nederweert heeft een intrekkingsbeleid opgesteld waarin is geregeld dat de gemeente ongebruikte vergunningen van (agrarische) bedrijven kan intrekken. Dat beleid is echter onvoldoende zolang die niet gekoppeld wordt aan de luchtkwaliteit. (lees meer)

Interessante netwerkbijeenkomst 31 januari 2024

[6 feb 2024] Na twee druk bezochte bijeenkomsten in 2023 met mensen die zich allen op hun eigen manier zorgen maken over onze leefomgeving, werd op 31 januari het nieuwe jaar afgetrapt met een bijeenkomst in het Natuur- en Milieucentrum in Weert. (lees meer)

AARDS in Ospel brengt permacultuur in de praktijk

[15 jan 2024] AARDS is een agro-ecologische onderneming in Ospel. Het kleinschalige familiebedrijf produceert fruit en siergewassen op 6,5 ha grond. Aan de keukentafel vertelt Thamar Bovend’Eerdt (47 jaar) over de ontstaansgeschiedenis. Zijn ouders runden een zeer succesvol rabarber en varkens bedrijf. (lees meer)

Is Nederweert echt zo machteloos tegen staluitbreidingen?

[9 dec 2023] Afgelopen donderdag (7 december) is onze wethouder Boris Meessen op tv geïnterviewd door het onderzoeksprogramma Argos over de staluitbreidingen in Nederweert die nog steeds doorgaan. De wethouder vertelde dat hij óók niet kan uitleggen dat de ene agrariër met belastinggeld wordt uitgekocht, terwijl een andere agrariër zijn bedrijf mag uitbreiden. (lees meer)

Omgevingsvisie over de dorpskernen en bedrijventerreinen: Nieuw hoofdstuk in omgevingsbeleid Nederweert

[24 nov 2023] De gemeente Nederweert heeft dit najaar de omgevingsvisie over de dorpskernen en bedrijventerreinen bekend gemaakt. Twee jaar geleden stelde de gemeente de omgevingsvisie voor het buitengebied op. Deze twee visies samen, zouden antwoord moeten geven op de vraag hoe de gemeente wil dat de leefomgeving er in de toekomst uit zal ziet. (lees meer)

Succesvolle pilot bouw eigen fijnstofmeters

[9 nov 2023] Natuurlijk Platform heeft afgelopen week in Nederweert met succes een proef georganiseerd om inwoners zelf fijnstof meters te laten bouwen en installeren. Het uiteindelijke doel is om inwoners in het gehele Weerterland op grotere schaal te laten participeren in het meten van fijnstof op hun eigen huislocatie om zo een beter beeld te krijgen van het fijnstofvraagstuk in onze gemeenten. (lees meer)

Natuurwerkdag: Handen uit de mouwen

[5 nov 2023] In het kader van de landelijke natuurwerkdag heeft de werkgroep landschapsbeheer van Natuurlijk Platform samen met een groep vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken. (lees meer)

Stank dossier: Overheid laat burgers in de steek

[30 okt 2023] Langdurige blootstelling aan een vieze geur is niet alleen hinderlijk, maar kan leiden tot gezondheidsproblemen. De Wet geurhinder en veehouderij moet burgers beschermen tegen ernstige stankoverlast uit megastallen, maar Zembla ontdekt dat de wet in de praktijk onvoldoende werkt. In slechts 16 minuten wordt de problematiek uitgelegd. (lees meer)

Plan voor natuurspeelplaats in Nederweert-Eind

[10 okt 2023] De meesten onder ons herinneren zich een jeugd waarin het vanzelfsprekend was om rond te struinen door het bos, park of landjes aan de rand van het dorp. We hebben daar veel geleerd; door samen te spelen, risico’s te nemen (en op onze neus te gaan) en door om ons heen te kijken naar de natuur. (lees meer)

Eerste Ecodorp van Limburg komt in Weert

[15 sep 2023] Goed nieuws! Na jarenlange voorbereiding hebben de initiatiefnemers van Ecodorp Hof van Weleert groen licht gekregen van de gemeente Weert. Op 12 juli jl. heeft wethouder Wendy van Eijk met een persbericht naar buiten gebracht dat het College van B&W heeft ingestemd met het principeverzoek om het Ecodorp te realiseren. (lees meer)

Petitie: Geen megaloodsen in Weert West vanwege veiligheid en drukte

[15 sep 2023] Er is een initiatief voor de vestiging van megaloodsen op Kanaalzone 2. Hierdoor moeten dagelijks meer dan duizend vrachtwagens door Weert. Sluis16 en Ringbaan slibben dicht. Ook de schoolroutes van alle middelbare school leerlingen uit Boshoven en Budel worden onveilig. Dit plan mag niet doorgaan. (lees meer)

Gemeente Nederweert gaat zelf niets doen aan stank en fijnstof!

[1 sep 2023] Bezorgd en enigszins verontwaardigd, lazen we in De Limburger de plannen van Wethouder Meessen om de belabberde luchtkwaliteit in Nederweert aan te pakken. De plannen zijn samen te vatten in twee woorden: niets doen! Het gemeentebestuur van CDA, VVD en JAN gaat 5 jaar afwachten. De hoop is dat het probleem verdwijnt door de stoppersregeling van het Rijk, om het stikstofprobleem op te lossen. Pas na vijf jaar kijkt de gemeente of er nog extra maatregelen nodig zijn. (lees meer)

Oplossen 'papieren' fijnstof probleem

[31 aug 2023] Nederweert heeft een ontwerpbesluit genomen om het fijnstofknelpunt aan Kuilstraat 23 in Ospel op te lossen. De oplossing is echter gevonden in het opkopen van een deel van de vergunning dat nog nooit is gebruikt. Al met al wordt er niets opgelost en blijft de feitelijke situatie hetzelfde. (lees meer)

Op weg naar een betere wereld: duurzame ontwikkelingsdoelen

[30 aug 2023] De Sustainable Development Goals (SDG’s), ook wel de Duurzame Ontwikkelingsdoelen genoemd, zijn zeventien doelen om van de wereld een betere plek te maken in 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede en onderwijs, maar ook klimaatverandering en milieubescherming. (lees meer)

Open Dag - kinderen ontdekken het Weerter Herenboerenland

[30 aug 2023] Herenboeren Land van Weert houdt op zondag 10 september tussen 11.00 en 14.00 uur een Open Dag. Deze keer is het programma helemaal gericht op kinderen. Echter iedereen is welkom om een kijkje te nemen op Herenboerderij Altweert. Het adres is Grotesteeg 1, 6006 TE Weert. (lees meer)

Reactie provincie op bezwaren luchtvervuiling vergunning Kargro

[6 aug 2023] “Sorry, we geven tóch een nieuwe vergunning af voor nog meer luchtvervuiling door Kargro. Want wij, de provincie én de gemeente Nederweert hebben nagelaten concreet beleid op te stellen om de belofte van schonere lucht uit te voeren”. Dat is in een notendop het antwoord van de provincie op de bezwaren van 15 omwonenden, Stichting Groen Weert en Natuurlijk Platform tegen de uitbreidingsplannen van Kargro Recycling B.V. op het industrieterrein Aan Veertien. (lees meer)

Laat duizend bloemen bloeien: Herenboeren Land van Weert

[20 juli 2023] Natuurlijk Platform steunt de landbouwtransitie. Kernbegrippen daarbij zijn duurzaamheid, biodiversiteit, respect voor de natuur en de boer, circulair, lokaal, gezond maar ook lekker en betaalbaar. Momenteel zijn er in de regio verschillende inspirerende initiatieven die de landbouw transitie vormgeven en die willen we regelmatig in het zonnetje zetten. Dit keer: de Herenboeren Land van Weert. (lees meer)

Ondanks droogte toch broedsucces voor de weidevogels

[17 juli 2023] Vorig jaar was een absoluut dieptepunt voor de Nederweerter weidevogels. Voor het eerst in de geschiedenis vloog geen enkel gruttojong uit in de gemeente Nederweert. Dit jaar zijn er gelukkig wel weer een aantal jonge grutto’s groot geworden en ook andere boerenlandvogels lijken het iets beter te doen. (lees meer)

Bewoners niet blij met uitbreidingsplannen Kargro

[7 juli 2023] Vijftien buurtbewoners hebben samen met Natuurlijk Platform en Stichting Groen Weert een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbesluit om Kargro Recycling B.V. verder te laten uitbreiden. Het ontwerpbesluit geeft Kargro toestemming om een afgebrande hal te herbouwen en daarin de verwerkingscapaciteit van rubbermateriaal te verhogen van 15.000 ton/jaar naar 30.000 ton/jaar. Daardoor ontstaat meer luchtvervuiling. En door het bouwen van een hoge schoorsteen van 25 meter wordt de vervuiling over een groter gebied verspreid. (lees meer)

Gemeente Nederweert: stop medewerking aan staluitbreidingen!

[14 juni 2023] Natuurlijk Platform heeft een brief naar Gemeente Nederweert gestuurd. We zijn namelijk niet tevreden met de antwoorden die het college heeft gegeven op vragen over waarom de gemeente principemedewerkingen heeft toegezegd voor bouwvlakvergrotingen ten behoeve van de groei van de intensieve veehouderij. Gemeente Nederweert werkt dus mee aan nog meer dieren in onze reeds overbelaste gemeente. (lees meer)

Sluit de bijenboog: jaarrond nectar in je tuin voor je eigen bijen en vlinders

[9 jun 2023] Veel mensen willen niet alleen genieten van mooie planten in hun tuin, maar zien ook graag hommels, bijen en vlinders. Maar deze moeten eten, van de vroege lente tot de late herfst. Dus moeten die hele periode bloeiende planten in je tuin. staan. Als dit zo is, dan is de bijenboog gesloten. Maar dit is vaak niet het geval. Hoe kun je dan de bijenboog sluiten? (lees meer)

Bermbeheer Nederweert kan en moet beter

[22 mei 2023] Bermen langs wegen zijn de laatste plekken in het buitengebied die tot op zekere hoogte nog met rust worden gelaten. Hier kunnen wilde planten, insecten en dieren zich nog ontwikkelen. Tenminste, onder de voorwaarde dat bij het maaien van de bermen maximaal rekening wordt gehouden met plant en dier in de berm. De gemeente die eigenaar is van de meeste bermen, onderschrijft dit doel. En zij doet haar best. Maar niet goed genoeg. Het bermbeheer in Nederweert kan en moet beter. (lees meer)

Natuurlijk Platform presenteert zich bij WeertFM

[17 mei 2023] We zijn van start gegaan. Natuurlijk Platform is een beweging in het Weerterland die zich inzet voor een duurzamere en gezondere leefomgeving voor ons allemaal. Onze eerste bijeenkomst vond eind vorig jaar plaats. Ruim vijftig mensen uit Weert en Nederweert, die zich allemaal op hun eigen manier zorgen maken over onze leefomgeving, kwamen bij elkaar om kennis met elkaar te maken. Het was een diverse groep mensen. Maar nu zijn we echt van start gegaan. Wil je weten waar we voor staan en hoe we dat willen bereiken, kijk dan naar dit interview bij WeertFM. (lees meer)