Bewoners niet blij met uitbreidingsplannen Kargro

[7 juli 2023] Vijftien buurtbewoners hebben samen met Natuurlijk Platform en Stichting Groen Weert een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbesluit om Kargro Recycling B.V. verder te laten uitbreiden. Het ontwerpbesluit geeft Kargro toestemming om een afgebrande hal te herbouwen en daarin de verwerkingscapaciteit van rubbermateriaal te verhogen van 15.000 ton/jaar naar 30.000 ton/jaar. Daardoor ontstaat meer luchtvervuiling. En door het bouwen van een hoge schoorsteen van 25 meter wordt de vervuiling over een groter gebied verspreid.

Slechte luchtkwaliteit

De lucht rondom Kargro is verre van schoon. Vooral fijnstof, zowel de grovere soort (PM10) als de fijnere en meest schadelijke variant (PM2,5) is een groot probleem. Onderstaande kaartjes laten zien dat het gebied reeds zwaar overbelast is ten opzichte van de advieswaarde van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Fijnstof (PM2,5) belasting van het Kargro gebied
Kargro gaat meer fijnstof uitstoten

We waren dan ook verrast te lezen dat de ontwerpvergunning, Kargro het recht geeft méér fijnstof te gaan uitstoten, terwijl Gemeente Nederweert de ernst van het probleem erkent. De gemeente heeft zelfs het Schone Luchtakkoord (SLA) ondertekend. Hierin heeft de gemeente beloofd de luchtkwaliteit te verbeteren. Er zou in 2030 50% gezondheidswinst behaald moeten worden. Dit staat haaks op de uitbreidingsplannen van Kargro.

Fijnstof (PM10) belasting van het Kargro gebied
Geen schone lucht maar gebakken lucht

Provincie Limburg, die de vergunning afgeeft, zegt echter dat zij geen strengere eisen aan de vergunning van Kargro wil stellen. Want Gemeente Nederweert heeft het Schone Luchtakkoord niet ingevuld voor de Nederweertse situatie. Door deze nalatigheid blijkt het Schone Luchtakkoord voorlopig dus een tandeloze tijger te zijn. Geen schone lucht in Nederweert, maar gebakken lucht.

De vijftien bewoners, Natuurlijk Platform en Stichting Groen Weert laten het hier niet bij zitten. Wij vinden dat de gemeente en de provincie problemen niet uit de weg moet gaan door zich te verschuilen achter regeltjes. Er is een probleem, iedereen weet het, en doe er dan ook iets aan.

Lees de volledige zienswijze van de bewoners hier.
Lees de volledige zienswijze van Natuurlijk Platform en Stichting Groen Weert hier.