Werkgroep toekomstboeren

Het voedselsysteem is een complex systeem waarin lokale voedselproducenten vaak een ondergeschikte rol spelen. Zeker wanneer die producten op een duurzamere manier zijn geproduceerd is het lastig hier een eerlijke prijs voor te krijgen, terwijl de positieve invloed van deze producten juist van grote meerwaarde zijn voor klimaat, water, biodiversiteit en de lokale gemeenschap. Om voor zulke ecoboeren een betere regionale afzet te creëren is een duurzame oplossing noodzakelijk. Dit betekent dat er een lokale systeemverandering nodig is en om die te creëren is een andere manier van denken nodig.

Door slechts kleine veranderingen aan te brengen in het bestaande systeem komen we er niet. We gaan het nieuwe, lokale voedselsysteem vanuit de grond opnieuw opbouwen. Er komt een nieuwe Europese LEADER Subsidieronde, waarmee we een pilotproject willen opzetten. Met dit pilotproject willen we aantonen dat we over kunnen stappen naar duurzamere geproduceerde producten. Producten die niet alleen aan de wens van de consument voldoen, maar waarvan de productie ansich al een positieve invloed heeft op het leefklimaat van het Weerterland. Gezonde, duurzaam geproduceerde producten uit de regio, waarbij de producent een eerlijke boterham verdient.

Om tot een goed projectvoorstel voor de systeemverandering te komen zijn we gestart met de ontwerpfase. Tijdens deze fase praten we met verschillende partijen om, onder andere, het systeem in kaart te brengen, samenwerkingsverbanden aan te gaan en de unieke karakteristieken van de regio te inventariseren. Omdat het opzetten van dit pilotproject een ambitieus en ingewikkeld proces is zal de ontwerpfase een iteratief karakter hebben. Dat wil zeggen dat we na elke stap weer even afstand nemen zodat we de plannen kunnen bijschaven en verbeteren. Positieve, slimme en creatieve meedenkers zijn daarvoor altijd welkom. Daarnaast zijn we op zoek naar ecoboeren in de gemeenten Weert, Nederweert en Leudal om samen te werken en naar systeemveranderaars die zich aan willen sluiten. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met: info.aards@gmail.com.