Zonder gezonde bodem geen gezonde mensen

[26-mei-2024] De bodem speelt een grotere rol in onze gezondheid dan veel mensen denken. Schrale aarde leidt tot tekorten aan micronutriënten in de voeding. De manier waarop we nu met de bodem omgaan is niet houdbaar. Zonder gezonde bodem geen gezonde mensen. Dit is de stellige overtuiging van Tom Schilder, arts preventieve geneeskunde bij de Nederlandse Obesitas Kliniek (NOK Clinics ) en medisch adviseur van Stichting Je Leefstijl Als Medicijn.

De natuur zorgt ervoor dat het bodemleven gevarieerd is en dat de voedingsstoffen worden gerecycled: de ene zijn dood is de ander zijn brood. Maar wat als de balans wordt verstoord in de intensieve landbouw, vaak monocultuur? Door het land te ploegen, kunstmest te strooien en pesticiden te spuiten (en de combinatie van deze landbouwmethodes) wordt het bodemleven enorm verstoord, met alle gevolgen van dien.

Boeren worden n.l betaald voor de hoeveelheid oogst die zij produceren, niet voor het bodemleven. Tegenwoordig is de focus van de industrie het produceren van zo veel mogelijk zuivel en vlees. Het dieet van de koe is drastisch veranderd. Het voer bevat toevoegingen zoals brok of maïs. Het gevoerde gras is vrijwel altijd afkomstig van een ongezonde bodem. Voor de kwantiteit van de melk is het goed: Nederland is koploper als je kijkt naar de totale melkproductie van een koe. De keerzijde is dat je veel inlevert op kwaliteit.

Steeds meer mensen hebben een tekort aan vitamines en mineralen. De laatste zestig jaar is er geen hongersnood meer geweest, sterker nog, de helft van de Nederlanders heeft overgewicht. Hoe kan het dan dat er tekorten zijn? Met de afname van de variatie in het bodemleven is er ook een afname van allerlei stoffen die door planten worden opgenomen. Zo is er een gebrek aan magnesium, ijzer, koper en veel andere voedingselementen. De dieren die deze planten eten, krijgen hierdoor ook tekorten. Uiteindelijk werken die tekorten aan voedingsstoffen weer door bij de mens.

Naast de stoffen die ze produceren hebben de micro-organismen in de bodem zelf ook een relatie met onze gezondheid. Ze dragen bij aan ons microbioom, het geheel van bacteriën, virussen en schimmels in onze darmen dat ons beschermt tegen ziekten. De verschraalde bodem zorgt, naast de toegenomen hygiëne, een gebrek aan vezels in de voeding en antibioticakuren voor een toename van allergieën en auto-immuunziektes.

Al met al zien we dat een ongezonde bodem leidt tot een ongezonde mens. Voor de toekomst is het essentieel om ons meer bewust te worden van de gezondheid van de bodem. De focus moet meer naar de bodemgezondheid en de kwaliteit van de voeding, niet alleen voor de natuur, maar ook voor onze gezondheid en daarmee voor onze toekomst!

Tom Schilder is arts preventieve geneeskunde bij NOK Clinics, en medisch adviseur van Stichting Je Leefstijl Als Medicijn.

Het hele artikel is te vinden op: Zonder gezonde bodem geen gezonde mensen (jeleefstijlalsmedicijn.nl)