Succesvolle pilot bouw eigen fijnstofmeters

Natuurlijk Platform heeft afgelopen week in Nederweert met succes een proef georganiseerd om inwoners zelf fijnstof meters te laten bouwen en installeren. Het uiteindelijke doel is om inwoners in het gehele Weerterland op grotere schaal te laten participeren in het meten van fijnstof op hun eigen huislocatie om zo een beter beeld te krijgen van het fijnstofvraagstuk in onze gemeenten.

Burgerwetenschap

De bouw en installatie van eigen meters, het verzamelen en analyseren van data, vallen onder Citizen Science, of wel burgerwetenschap. Deze ‘goedkope’ zelfbouw meters kosten minder dan 50 Euro en zijn zeker niet zo nauwkeurig als professionele meters, maar kunnen toch een nuttige aanvulling vormen op meters en modellen van de overheid. Ze geven ons meer informatie over de bronnen van fijnstof en patronen in de tijd. Het Samen Meten-programma van het RIVM ondersteunt deze ontwikkeling dan ook. Sensordata van burgers verrijkt de officiële metingen en berekeningen van de overheid. Zo ontwikkelt het RIVM algoritmes om sensordata te kalibreren, bijvoorbeeld door te corrigeren voor luchtvochtigheid. Het leuke is ook dat deze data voor iedereen te bekijken is.

Verder uitrollen in het Weerterland

Ons doel is om uiteindelijk meer inwoners in het Weerterland te gaan betrekken bij burgerwetenschap. Hoe leuk en interessant is het om zelf betrokken te zijn bij het meten van zaken die in je directe leefomgeving actueel zijn. Ook behoort het meten van fijnstof in huis tot de mogelijkheden om zo inzicht te krijgen in hoe bronnen van fijnstof in huis zich verhouden tot buitenshuis en wat het effect van ventileren is. Het plan is om na de verdere evaluatie van deze pilot op grootschaligere wijze workshops te gaan organiseren. Wil je hiervan op de hoogte worden gehouden? Meld je aan voor onze nieuwsbrief of neem contact met ons op.

Data van de meters is te bekijken op: https://samenmeten.rivm.nl/dataportaal/