voor een duurzamer en gezonder Weerterland!

Natuurlijk Platform is van start gegaan!

We zijn van start gegaan. Natuurlijk Platform is een beweging in het Weerterland die zich inzet voor een duurzamere en gezondere leefomgeving voor ons allemaal. Het is algemeen bekend dat het niet goed gaat met de omgeving waarin we leven. Onze lucht en ons water zijn vervuild, en het gaat slecht met de dieren en planten om ons heen. Het wordt tijd dat we daar iets aan gaan doen. Het is namelijk niet oké dat de omgeving waarin we wonen en waarin we onze kinderen groot brengen, van een dusdanig slechte kwaliteit is dat onze gezondheid en ons woongenot er onder lijdt. De leefomgeving is namelijk van ons allemaal! Lees hier meer over wie we zijn.

Meest recente publicaties

Onze werkgroepen

Werkgroep meten = weten
Werkgroep toekomstboeren
Werkgroep activiteiten en netwerken
Werkgroep Groen Advies Commissie
Werkgroep publicaties
Werkgroep juridische zaken