Snoeien voor de spotvogel groot succes!

[19-feb-2024] Grenzend aan de Groote Peel in Ospel ligt een bijzonder gebied: het Mussenbaangebied. Het is zó bijzonder dat er komende zomer weer veel spotvogels naar dit kleine gebiedje komen om hun nest te bouwen en hun kroost groot te brengen. Daarvoor vliegen deze zangvogels meer dan 8000 kilometer, vanuit Zuidelijk Afrika.

Omgeving essentieel voor broedsucces

Boena van Noorden is met recht een autoriteit op het gebied van spotvogels te noemen en doet al jaren onderzoek naar deze prachtige zangvogels. Tijdens een ecologische bijeenkomst (Ecotop 2024) liet hij zich ontvallen dat hij zich zorgen maakt over de structuur van de struwelen langs de zandpaden van de Mussenbaan. Die struiken worden zo hoog en dicht begroeid, dat de spotvogels zich er minder thuis voelen. En omdat dit gebied zo bijzonder is kunnen de spotvogels niet snel een andere goede plek vinden in de omgeving.

Handen uit de mouwen steken

Daarom was het belangrijk dat er nog vóór het broedseizoen delen van de struwelen werden uitgedund en ingekort. In een vroeg voorjaar kunnen er begin maart al vogelnesten van andere vogelsoorten in de struwelen zitten en dan kan en mag er niet meer gesnoeid worden. Het was dus zaak snel in actie te komen. De spotvogels zelf staan nu op het moment van vertrek uit hun overwinteringsgebied in Zuidelijk Afrika. Ze zullen hier begin mei zijn!

Zagen en takkenscharen

Werkgroep Behoud de Peel, Natuurlijk Platform en Vogelwerkgroep Nederweert hebben deze uitdaging gezamenlijk aangepakt. Door beroep te doen op hun achterban hebben ze in twee weken tijd een groep van 25 vrijwilligers, uit de verschillende Peelgemeenten, bereid gevonden de handen uit de mouwen te steken. Op zaterdag 17 februari togen ze gewapend met zagen en knipscharen het Mussenbaangebied in en hebben ze 14 stroken van elk 20 meter weggesnoeid waardoor het gebied weer de gewenste open structuur heeft gekregen. Zo is het gebied niet alleen klaar voor de komst van de spotvogel, maar ook voor de verschillende andere vogelsoorten die in het voorjaar hier weer neer zullen strijken.

Veel handen maken licht werk

Namens Werkgroep Behoud de Peel, Natuurlijk Platform en Vogelwerkgroep Nederweert willen we iedereen bedanken voor het enorme werk dat we met z’n allen hebben verricht. Onze speciale dank gaat ook uit naar Staatsbosbeheer en Gemeente Nederweert die ons toestemming hebben gegeven om in het gebied aan de slag te gaan, en aan het Limburgs Landschap dat ons heeft voorzien van het noodzakelijke snoeigereedschap.