Gemeente Nederweert gaat zelf niets doen aan stank en fijnstof!

[1-sep-2023] Bezorgd en enigszins verontwaardigd, lazen we in De Limburger de plannen van Wethouder Meessen om de belabberde luchtkwaliteit in Nederweert aan te pakken. De plannen zijn samen te vatten in twee woorden: niets doen! Het gemeentebestuur van CDA, VVD en JAN gaat 5 jaar afwachten. De hoop is dat het probleem verdwijnt door de stoppersregeling van het Rijk, om het stikstofprobleem op te lossen. Pas na vijf jaar kijkt de gemeente of er nog extra maatregelen nodig zijn.

Koploper in vieze lucht

Nederweert staat in Nederland op nummer één op het fijnstoflijstje van het RIVM. Het probleem wordt niet echt kleiner. Eerder groter want de laatste jaren nam de uitstoot door veehouderijen verder toe. Gemeente Nederweert heeft deze ontwikkelingen decennia lang op zijn beloop gelaten en de problemen deels zelf veroorzaakt.

Trendbreuk?

Begin vorige maand leek er een kentering te komen. Tijdens een raadsvergadering stond de luchtkwaliteit van Nederweert op de agenda. Alle fracties waren het er over eens dat de uitstoot van fijnstof, geur en ammoniak omlaag moet. Wethouder Meessen beloofde om in het najaar met een plan te komen. Vlak daarna werd dit in het lokale ’Weekblad voor Nederweert‘ nogmaals door wethouder Meessen bevestigd: “De gemeente gaat de uitgangspunten van het Schone Lucht Akkoord vertalen naar toetsbaar beleid. De luchtkwaliteit heeft onze volle aandacht”.

Snel terug in het gareel

Hoe kan je plan in ruim een maand volledig zijn omgeslagen? In het artikel in De Limburger licht de wethouder een tipje van de sluier op door te zeggen: “De agrarische sector heeft nu al te maken met allerlei maatregelen van het Rijk en de provincie om de uitstoot van stikstof terug te dringen. Wanneer Nederweert ook met extra regels komt om geur en fijnstof in te dammen, kan dat tot meer onrust leiden”. Wij kunnen niet anders concluderen dan dat Gemeente Nederweert wederom netjes in het gareel loopt van de agrarische sector: het belang van de agrarische sector gaat boven het belang van haar
burgers. De bedrijfsinkomens en gemoedsrust van agrarische ondernemingen is belangrijker dan de gezondheid van talloze inwoners. De belofte van Gemeente Nederweert om te luisteren naar de burger, geldt alleen als deze burger een agrarische onderneming drijft.

Artikel in De limburger (21 augustus 2023):