Natuurlijk Platform is van start gegaan!

We zijn van start gegaan. Natuurlijk Platform is een beweging in het Weerterland die zich inzet voor een duurzamere en gezondere leefomgeving voor ons allemaal. Het is algemeen bekend dat het niet goed gaat met de omgeving waarin we leven. Onze lucht en ons water zijn vervuild, en het gaat slecht met de dieren en planten om ons heen. Het wordt tijd dat we daar iets aan gaan doen. Het is namelijk niet oké dat de omgeving waarin we wonen en waarin we onze kinderen groot brengen, van een dusdanig slechte kwaliteit is dat onze gezondheid en ons woongenot er onder lijdt. De leefomgeving is namelijk van ons allemaal!

Onze eerste bijeenkomst vond eind vorig jaar plaats. Ruim vijftig mensen uit Weert en Nederweert, die zich allemaal op hun eigen manier zorgen maken over onze leefomgeving, kwamen bij elkaar om kennis met elkaar te maken. Het was een diverse groep mensen. Er waren leraren en leraressen, mensen uit de natuurbeweging en de zorg, agrariërs, wetenschappers, juristen, economen en heel veel andere mensen, uit alle geledingen van onze gemeenten, die allemaal vanuit hun eigen bezorgdheid op de bijeenkomst waren afgekomen.

In eerste instantie was het doel van de bijeenkomst om kennis met elkaar te maken, zodat inwoners elkaar gemakkelijker zouden kunnen vinden. Maar al snel spraken mensen de behoefte uit meer te willen doen. Omdat Natuurlijk Platform een beweging wil zijn die constant meebeweegt met de wensen en behoeften van de inwoners van het Weerterland, is gekozen om te gaan werken in zogenaamde werkgroepen, die allemaal een eigen focus hebben. Zo zijn er inwoners die zich willen gaan inzetten voor educatie, publicaties of het organiseren van activiteiten, anderen met toekomstboeren, ecodorpen of landschapsbeheer, en weer anderen met het verbeteren van onze luchtkwaliteit en het terugdringen van bijvoorbeeld de stankoverlast. Maar wat al deze groepen met elkaar gemeen hebben is hetzelfde doel: namelijk het verbeteren van de leefomgeving voor ons allemaal.

Er zijn inmiddels een aantal werkgroepen opgericht die vanaf heden hun eerste stappen zullen gaan zetten. Sommige werkgroepen zullen zichtbaarder zijn dan anderen. Er zullen in de toekomst ongetwijfeld nieuwe werkgroepen bij komen. We willen mensen motiveren en faciliteren om op te komen voor de omgeving waarin ze leven. Maar dat moeten ze wel zelf doen. Maar onthoud goed dat je er niet alleen voor staat. Er zijn steeds meer mensen binnen onze gemeentegrenzen die vinden dat het anders moet en kan. En die verandering begint bij ons zelf; door ons uit te spreken en voor onze belangen op te komen. En dat is de beweging die Natuurlijk Platform voor ogen heeft.

Natuurlijk Platform is een beweging waaraan mensen kunnen deelnemen die zich willen inzetten voor een duurzamere en gezondere leefomgeving voor ons allemaal; ieder vanuit zijn eigen expertise of interessegebied. Wil je ons volgen, meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Als je interesse hebt om mee te praten of mee te denken, stuur ons dan een bericht zodat we je in contact kunnen brengen met de juiste mensen binnen onze beweging.