Ons bestuur

Peter Ramaekers (Weert)

Voorzitter

Na een studie natuur- en scheikunde en een promotieonderzoek in Eindhoven uiteindelijk in de R&D-sector werkzaam geweest, zowel in het bedrijfsleven als bij TNO en Sirris (België). Gedreven door duurzaamheidsthema’s en kennisoverdracht. Oprichter van de coöperatieve vereniging WeertEnergie. Functies binnen een aantal besturen. Schrijver van boeken over actuele thema’s in filosofie, psychologie en natuurwetenschap. Ook een sciencefiction roman. Verdienstelijk amateurschaker.

Persoonlijke waarde: alles wat ik doe staat in dienst van het leven op aarde. Nu ik met pensioen ben wil ik mij helemaal geven aan het thema duurzaamheid, en het helpen realiseren van lokale projecten.

Gerrie van Deuren (Nederweert-Eind)

Penningmeester

Opgeleid tot theoloog en van daaruit verdiept in zingeving. Ieder mens is op zoek naar een zinvol bestaan. Een zinvol bestaan is voor mij: ik beweeg en wil mensen in beweging brengen. Buiten bewegen in de natuur is het heerlijkst wat er is. Ik ben al jaren lid van AVWeert en naast het hardlopen ook betrokken bij het organiseren van wedstrijden (op de baan en op de weg). Organiseren en daarbij het samenwerken binnen een team van vrijwilligers staat daarbij centraal, net als bij Natuurlijk Platform. Tot twee jaar geleden heb ik op de Pabo gewerkt als docent levensbeschouwing en daarnaast hield me o.a. bezig met het organiseren van activiteiten. Ik heb me de afgelopen jaren ontwikkeld tot leefstijlcoach. Een gezonde leefstijl en een gezonde natuur en leefomgeving voor mens, dier en natuur zijn centrale waarden waar ik graag binnen Natuurlijk Platform een bijdrage aan wil leveren.

Vera Steenhart (Nederweert-Eind)

Secretaris

Als geboren en getogen Amsterdamse heb ik me vanaf 2002 druk gemaakt over het gemak waarmee de gemeente groene belangen terzijde schoof. Zo wilde men in 2002 het W.H. Vliegenbos kappen om er een woonwijk neer te zetten. Ik besloot een stichting op te richten om de belangen van het oudste stadsbos van Amsterdam te behartigen. Door de vele fans van het bos gingen de woningbouwplannen van de baan en er kwam een mooie samenwerking tussen stichting en gemeente. Die samenwerking werd in 2020 op de proef gesteld toen een groep omwonenden vond dat ze recht hadden op een snelfietspad dat het bos dwars doorsneed. Twee minuten omfietsen was hen te veel. De gemeente neigde mee te gaan. Met mooie acties, die zelfs de lokale TV haalden, is het gelukt om ook deze bedreiging af te wenden.

Het bos bleef ongerept, een van de weinige plekken waar je in Amsterdam nog echte natuur kunt beleven. Ik heb het Amsterdam van mijn jeugd zien veranderen in een samenleving waarin het ieder voor zich is. Als mens met een achtergrond in de zorg werd me in 2021 duidelijk dat dit niet meer mijn stad was. Ik ging op zoek naar een plek in het mooie Limburg, waar mijn partner vandaan komt. Het is fijn om te merken dat hier in Nederweert mensen wèl de handen uit de mouwen steken voor elkaar. Met het vrijwilligerswerk voor het Natuurlijk Platform draag ik graag mijn steentje bij.

Werner von Scheibler (Weert)

Algemeen bestuurslid

Omdat ik in mijn jeugd al geïnteresseerd was in de relatie aarde en natuur heb ik in 1980-1987 geologie gestudeerd, met als hoofdvak geochemie en petrologie en als bijvak exploratie geofysica en mijnbouwkunde. Vervolgens heb ik van 1988 tot 1994 in zuidelijk Afrika als exploratie geoloog gewerkt. Vanwege mijn gezin teruggekeerd naar Nederland en daar in 1994-1995 milieukunde gestudeerd aan de Open Universiteit. Van 1995 tot 2023 voor bodemadviesbureaus gewerkt en voor meerdere Omgevingsdiensten sturing gegeven aan bodemonderzoeken en bodemsaneringen.

Mijn liefde voor de natuur is vooral aangewakkerd door jaren verblijven in de natuur van Zuid Afrika en nabij de Okavango delta in Botswana.

In Nederland heb ik mij actief ingezet voor veel natuurverenigingen en voor onderzoek naar natuur- en milieuschade door mijnbouw in de wereld en heb in 2018 nog een promotievoorstel ingediend met professoren handelsrecht en mijnbouwkunde om in Europa eisen te stellen bij de import van ertsen uit de wereld met betrekking tot ernstige schade aan natuur, milieu en mensen door de wijze van delving. Hier is om economische en politieke redenen echter geen subsidie voor verstrekt. Nu ik met pensioen ben is een van mijn uitdagingen om in Natuurlijk Platform de vele natuurliefhebbers in onze regio met elkaar te verbinden, om samen kennis te delen en waar nodig samen aan natuurbescherming en natuuruitbreiding te werken. Laten we dat samen een kans geven!

Huub Wanders (Alweerterheide)

Algemeen bestuurslid

Ik ben opgegroeid op een boerderij, een gemengd bedrijf, op schrale zandgrond. Met de landbouw heb ik me altijd verwant gevoeld. Ik maak me zorgen dat bij velen in de landbouwwereld de geldgedrevenheid voorop staat. Het verdwijnen van biodiversiteit en het veranderen van het klimaat ligt aan ons allen. Het herstel ervan vraagt dan ook om een actieve bijdrage van iedereen. Niet alleen de landbouw moet in transitie gaan, maar ook wij allemaal. Het is als stemmen met je voeten.