Interessante netwerkbijeenkomst 31 januari 2024

Natuurlijk Platform is een beweging in Weert en Nederweert die zich inzet voor een duurzame en gezonde leefomgeving. Na twee druk bezochte bijeenkomsten in 2023 met mensen die zich allen op hun eigen manier zorgen maken over onze leefomgeving, werd eind vorig jaar besloten het informele platform om te vormen tot een stichting.

Eerste bijeenkomst 2024

Op 31 januari organiseerde Stichting Natuurlijk Platform een derde netwerkbijeenkomst voor de mensen die reeds eerder betrokken waren bij de eerste stappen van Natuurlijk Platform. Het bestuur gaf tekst en uitleg over de koers en de activiteiten. Daarna werd een aantal presentaties gehouden over recente initiatieven in de regio: de activiteiten met jonge kinderen in een natuurgebied “Speelnatuur Rowven” in Nederweert-Eind, Ecodorp “Hof van Weleert”, dat het eerste Ecodorp in Limburg kan worden en AARDS, een agro-ecologische onderneming in Ospel. Dit kleinschalige familiebedrijf produceert fruit en siergewassen.

Lot Gommers licht toe waarom een natuurspeelplaats voor kinderen zo belangrijk is

Daarna was er tijd om meer te weten te komen over de activiteiten waar Natuurlijk Platform zoal mee bezig is: Natuur- en landschapsbeheer, Toekomstboeren/voedselvoorziening; het opzetten van een Groen Advies Werkgroep inzake de Omgevingswet; Publiciteit/publicaties; Juridische zaken en Burgerwetenschap, met een demonstratie van een fijnstofmeter, geschikt voor particulier gebruik.

Thamar Bovend'Eerdt vertelt enthousiast over zijn agro-ecologische onderneming AARDS in Ospel
Feestelijke bijeenkomst na de zomer

Na de zomer wordt de volgende bijeenkomst gepland met een feestelijk tintje voor het brede publiek dat Natuurlijk Platform een warm hart toe draagt. Als je interesse hebt om mee te praten of mee te denken, stuur ons dan een bericht via info@natuurlijkplatform.nl.

Het ecodorp plan 'Hof van Weleert' wordt toegelicht door Samira Maas
Kennisuitwisseling bij één van de interessetafels