Proefstallen in Ospel: alweer forse varkensuitbreiding

[24-jun-2024] De provincie heeft aan Vevar B.V. in Ospel een vergunning gegeven om het aantal varkens met ruim 11.000 te verhogen van 17.192 naar 28.764 stuks (toename van +67%). Vevar maakt daarbij gebruik van ‘proefstallen’. Proefstallen zijn nieuwe stalsystemen waarvan niet zeker is wat de werkelijke uitstoot van ammoniak en geur zal zijn. Toch mag Vevar het aantal varkens nu al fors verhogen, omdat men hoopt en verwacht dat de stallen voor minder uitstoot zullen zorgen. En als de stallen niet doen wat ze beloven? Dan krijgt Vevar twee jaar de tijd om aanpassingen te doen voordat het aantal varkens eventueel moet worden verlaagd. De omgeving is al die jaren de klos. De stichtingen Natuurlijk Platform en Groen Weert zijn het niet eens met deze uitbreiding, omdat de gebruikte technieken verre van bewezen zijn en de vervuiling van de omgeving niet afneemt. Als de technieken niet blijken te werken zal de vervuiling zelfs fors toenemen. En dat willen we niet. De vervuiling in Nederweert moet vérgaand afnemen en niet gelijk blijven of zelfs toenemen.

Toverstallen

Wij zijn niet tegen het gebruik van nieuwe technieken. Alles wat uitkomst kan bieden voor de ernstige milieuproblemen is welkom! Waar wij wel tegen zijn is dat deze technieken gebruikt worden om het aantal dieren fors te verhogen. Nieuwe technieken moeten wat ons betreft gebruikt worden om de reeds slechte kwaliteit van de leefomgeving in Nederweert te verbeteren. En dat is bij deze proefstallen zeer de vraag. Er wordt namelijk gebruik gemaakt van een combinatie van technieken, waarvan de gezamenlijke werking zeer onzeker is. In de media lees je berichten over tovervloeren en toverstallen. Die bestaan natuurlijk niet en verschillende rechtbanken in Nederland hebben al aangegeven dat overheden heel terughoudend moeten zijn om vergunningen af te geven op basis van emissiearme technieken.

Waarom proefstallen in Nederweert?

En waarom zou je proefstallen nu juist in Nederweert inzetten? Bij experimenten hoort dat ze kunnen mislukken, daar leer je van. Maar dan zorg je voor omstandigheden waardoor het mislukken van de proef geen kwaad kan. Ospel en grote delen van Nederweertzijn al probleemgebied met veel vervuiling en overlast vanuit de intensieve veehouderij. Proefopstellingen met bijbehorende risico’s horen hier niet thuis. Daarnaast vragen we ons af waarom er meteen vier proefstallen moeten komen. Je kunt ook met één stal beginnen en eerst bekijken wat de resultaten zijn.

Geitenpaadje voor nog meer dieren

Wij kunnen niet anders dan concluderen dat de proefstallen geen proef zijn, maar als geitenpaadje worden gebruikt om nog meer dieren te kunnen houden. De uitstoot van deze ‘innovatieve’ stallen is op papier zo laag, dat er binnen de vergunning heel veel meer dieren passen. Omdat deze nieuwe technieken vaak mede mogelijk worden gemaakt met belastinggeld, betalen we met z’n allen mee aan nog grotere stallen, nog meer dieren, nog meer mest, en een grote kans op een nog slechtere leefomgeving in Nederweert. Daarom hebben Natuurlijk Platform en Groen Weert besloten een zienswijze in te dienen bij de provincie. Die verleent de vergunningen voor deze zeer grote varkensbedrijven. Onze zienswijze kunt u in zijn volledigheid hier lezen.