Werkgroep juridische zaken

De laatste decennia is gebleken dat de overheid soms steken laat vallen door onvoldoende voor de natuur en leefomgeving van mens en dier op te komen. Bevlogen vrijwilligers en juristen moeten de overheid via procedures dwingen om zich aan haar eigen regels en richtlijnen te houden. Zo heeft bijvoorbeeld het Brabants Burgerplatform middels de “De staat gedaagd”-uitspraak bij de rechtbank in Den Haag, ervoor gezorgd dat mensen eindelijk een middel
hebben om de overheid te dwingen om te zorgen voor een beter leefklimaat. De uitspraak was simpel: mensen die leven in een huis waarop de stankbelasting 19,4 odeur of meer is, leven volgens de rechtbank in een zeer slecht leefklimaat. En mocht de overheid verzuimen hier actie op te ondernemen, dan is dat in strijd met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens.

Ondanks dat Nederweert een prachtige gemeente is om in te wonen, laat de milieukwaliteit op verschillende vlakken te wensen over. Nederweert scoort landelijk gezien slecht op het gebied van fijnstof, stank en grondwaterkwaliteit ten gevolge van de intensieve veehouderij. De juridische werkgroep wil meedenken met bewoners die voor zichzelf en hun omgeving willen opkomen. Op dit moment zijn er enkele bewoners die kampen met extreme geurhinder – die de 19,4 odeur ruimschoots te boven gaat – en die overwegen of zij middels zienswijzen en procedures een gezonder leefklimaat voor hen en hun kinderen kunnen afdwingen. Zij kunnen hierbij aanhaken bij hetgeen het Brabants Burgerplatform reeds heeft bereikt. De juridische werkgroep wil hierbij ondersteunen door juridische kennis te vergaren, kennis te delen en mensen samen te brengen. De eerste contacten met de advocaat van “De staat gedaagd” zijn gelegd.