Werkgroep Groen Advies Commissie (GAC)

Stichting Groen Weert (SGW) heeft sinds 2022 in overleg met de gemeente Weert meerdere malen uitgelegd dat zij in samenwerking met de gemeente (met voorbeelden uit o.a. Eindhoven en Breda) een Groen Advies Commissie (GAC) wil oprichten, welke onder de nieuwe Omgevingswet (Ow) vergunningaanvragers die activiteiten uitvoeren waarin groene belangen spelen, wil adviseren m.b.t. de groene aspecten in hun aanvraag. Onder de nieuwe Ow zijn initiatiefnemers (vergunningaanvragers) verplicht om vooraf de belanghebbenden over hun plannen te informeren. Het is een win-win situatie als die vergunningaanvragers een adres hebben waar zij hun plannen aan groene belanghebbenden kunnen melden en waar nodig advies krijgen. De gemeente Weert wil nog niet meewerken hierin, maar de GAC i.o. gaat beleidsmakers in Weert of de wethouder alsnog vragen hierin mee te werken.

Dat betekent dat de GAC in samenwerking met de gemeente en vergunningaanvrager waar nodig de groene belangen bespreekt en de aanvraag daar eventueel op aanpast. Het is aangetoond dat dit in Eindhoven en Breda (maar ook in veel andere gemeenten) zienswijzen en bezwaren voorkomt. Procedures verlopen sneller en het scheelt de gemeente veel procedurekosten.

Wij gaan door met de oprichting van een GAC (desnoods zonder gemeente) en dit kan als groep wellicht binnen het Natuurlijk Platform. Die groep kan in aanvulling met mensen uit Nederweert ook vergunningaanvragen in Nederweert behandelen. Zijn er mensen die deel willen nemen aan zo’n op te richten adviescommissie en daarmee een positieve bijdrage willen geven aan de besluitvorming in onze gemeentes? Voor meer informatie of interesse om een steentje bij te dragen, neem dan contact op met scheibler@kpnmail.nl.