Werkgroep burgerwetenschap

Of het nou gaat om het maken van keuzes in het belang van mens en natuur of het toetsen van het effect van gemaakte beleidskeuzes, ze dienen plaats te vinden op basis van objectief verkregen informatie. Dit is een zeer zorgvuldig proces dat doorgaans door gecertificeerde bedrijven, universiteiten en overheidsinstellingen als het RIVM wordt uitgevoerd. Als burgers kan men hier echter wel een bijdrage aan leveren, bijvoorbeeld door het verzamelen van data en het zelf uitvoeren van kleinschalige experimenten. Dat is wat wij doen binnen de werkgroep burgerwetenschap.

Momenteel bekijken we al meerdere vraagstukken op het gebied van luchtkwaliteit en hebben we de ambitie om dit ook te gaan doen voor andere lokale vraagstukken die relevant zijn binnen het Natuurlijk Platform. Te denken valt aan bodemkwaliteit, hernieuwbare grondstoffen, de energietransitie, biodiversiteit en meer. Daarmee is de samenwerking met andere werkgroepen een belangrijk onderdeel dat het ook des te interessanter maakt voor wie zijn blik wil verbreden.

Binnen de werkgroep burgerwetenschap kun je op verschillende manieren bijdragen leveren, zoals:

  • Het bestuderen van onderzoeksrapporten
  • Het uitvoeren van observaties
  • Het meebouwen aan IoT (Internet of Things) sensornetwerken
  • Het analyseren van data (Data Science)
  • Het uitvoeren van experimenten
  • Het schrijven van publicaties met onderzoeksresultaten
  • Het onderhouden van contacten met andere instellingen zowel lokaal (zoals bedrijven en scholen) als landelijk (zoals andere burgerinitiatieven en onderzoeksinstellingen)

Daarmee is onze werkgroep toegankelijk voor een breed publiek. Wij willen het ook laagdrempelig houden door bijvoorbeeld het organiseren van workshops, zoals het bouwen van meters. Het op deze wijze betrekken van burgers met verschillende invalshoeken, ook buiten het Natuurlijk Platform, creëert tevens betrokkenheid en bewustwording. Ons doel is daarmee maatschappelijk draagvlak te creëren voor de transities die hard nodig zijn om jonge generaties toekomstperspectief te bieden.